Com és la comunicació amb els clients?

Els clients poden esperar una comunicació diària amb l’equip per correu electrònic, reunions mitjançant videoconferència o presencialment.

Intentem estar el més disponibles possible tot deixant-nos espai per avançar de manera significativa en els projectes dels nostres clients.